Hopp til hovedinnhold

Tilskotsordning

Huset i Bygda Sogn og Fjordane

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Huset i Bygda samarbeidar om søknadsordning til ubetring av bygningsmessige tiltak for organisasjonseigde lagshus.

Område ordninga passer for:

Huset i Bygda har elektronisk søknadsskjema som vert tilgjengeleg for søkjar i god tid for søknadsfristen. Huset i Bygda gjer ikkje støtte til igongsette prosjekt og søkjar kan få inntil 50% av prosjektet sin samla kostnad.

Det blir ikkje gitt støtte til lausøre som til dømes stolar, gardninar osb.

Meir informasjon om støtteordninga kjem.

Nedslagsfelt: Gamle Sogn og Fjordane.

Fleire tilskotsordningar

Sjå alle
tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Levande kulturarv
 • 1. april 2023
 • 1. oktober 2023
 • 1. august 2023
 • 1. desember 2023
 • 10 000 - 500 000

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har fleire ulike støtteordningar, med ulike tema og nedslagsfelt

tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Bunad og handverk
 • 28. august 2023
 • 1. mars 2023
 • 20 000 – 50 000

Fond for lyd og bilde

Godgjørelse til rettighetshavere for kopiering til privat bruk som skjer frå videogram og fonogram, og for å fremme produksjon og formidling av innspelingar i lyd og/eller bilete.

 • Ungdomshus
 • 5. desember 2023
 • 50 000 - 1 000 000

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

Ordninga skal medverke til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i heile landet innan biletkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, berekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglag utvikling.