Hopp til hovedinnhold

Tilskotsordning

Kulturrom

Tilskotsordning for teknisk utstyr og lokaler.

Område ordninga passer for:

Kulturrom bidreg med gode tekniske løysingar for lokaler til øving og framføring av musikk, dans og teater i Noreg. Primært kan ein få tilsagn til teknisk utstyr som til dømes lydanlegg eller dansematter. Ordninga strekkjer seg også utover dette dersom det er behov for akustisk utbetring i eit kulturrom, ny scene eller oppgradering av øvingsrom. I tillegg kan ein søkja midlar til akustiske målingar. Ordninga har ingen nedre eller øvre grense for søknadsbeløp og det er to søknadsfristar årleg og då 1.mars og 1. september.

Kulturrom si heimeside finn du her

Fleire tilskotsordningar

Sjå alle
tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Levande kulturarv
 • 1. april 2023
 • 1. oktober 2023
 • 1. august 2023
 • 1. desember 2023
 • 10 000 - 500 000

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har fleire ulike støtteordningar, med ulike tema og nedslagsfelt

tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Bunad og handverk
 • 28. august 2023
 • 1. mars 2023
 • 20 000 – 50 000

Fond for lyd og bilde

Godgjørelse til rettighetshavere for kopiering til privat bruk som skjer frå videogram og fonogram, og for å fremme produksjon og formidling av innspelingar i lyd og/eller bilete.

 • Ungdomshus
 • 5. desember 2023
 • 50 000 - 1 000 000

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

Ordninga skal medverke til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i heile landet innan biletkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, berekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglag utvikling.