Hopp til hovedinnhold

Styret og tilsette

Her kan du lese om styret og finne kontaktinformasjonen til styremedlemmar og sekretariatet.

Styret i Noregs Ungdomslag vart valt på landsmøtet 30. april 2023.

Sekretariatet

Styremedlemmar

 • Bilde av leiar Torbjørn Bergwitz Lauen i bunad i samband med landsmøtet til Noregs Ungdomslag i 2022Bilde av leiar Torbjørn Bergwitz Lauen i bunad i samband med landsmøtet til Noregs Ungdomslag i 2022

  Torbjørn Bergwitz Lauen

 • Bilde av Terje SvindsethBilde av Terje Svindseth

  Terje Svindseth

  Organisatorisk nestleiar / 
AU-medlem

 • Bilde av Tone Mjelde under landsmøtet 2020Bilde av Tone Mjelde under landsmøtet 2020

  Tone Mjelde

  Politisk nestleiar / AU-medlem

 • Portrett av norsk kvinnePortrett av norsk kvinne

  Irene Dahl

  Styremedlem 
/ Vara til AU

 • Bilde av styremedlem Ida Haugen SkulstadBilde av styremedlem Ida Haugen Skulstad

  Ida Haugen Skulstad

  Styremedlem / Vara til AU

 • Bilde av styremedlem Bjørn Arve MoenBilde av styremedlem Bjørn Arve Moen

  Bjørn Arve Moen

  Styremedlem

 • Bilde av styremedlem Nina ByttingsmyrBilde av styremedlem Nina Byttingsmyr

  Nina Byttingsmyr

  Styremedlem

 • Bilde av varamedlem Marit KvamenBilde av varamedlem Marit Kvamen

  Marit Kvamen

  1. vara til styret

 • Bilde av Torgeir FianeBilde av Torgeir Fiane

  Torgeir Tønnevold Fiane

  2. vara til styret

 • Foto av varamedlem Siri MælandFoto av varamedlem Siri Mæland

  Siri Mæland

  3. vara til styret

Om styret

Styret i Noregs Ungdomslag er valt av landsmøtet, og har ansvaret for at arbeidet i organisasjonen blir drive i samsvar med lova, styringsføresegner, arbeidsprogram og andre vedtak gjorde av landsmøtet.Styret skal ifølge lova ha sju medlemmer og skal vere samansett av leiar, politisk nestleiar, organisatorisk nestleiar og fire andre styremedlemmer.Styret har om lag ti møte i året, og behandlar saker som er førebudde av generalsekretæren. Aktuelle saker er til dømes å konkretisere arbeidsplanen og budsjettet frå landsmøtet og å jobbe strategisk med planar.

Styret tek òg for seg ulike interessepolitiske saker som til dømes arbeid opp mot statsbudsjettet, oppnemningar og representasjonar.

StyretStyret