Hopp til hovedinnhold
Politikk

Innspel til ny Kulturmiljølov

Høyringinnspel av styreleiar Torbjørn Bergwitz Lauen og generalsekretær Magni Hjertenes Flyum om ny kulturmiljølov.

Innspelet vart sendt 1.2.2023 til Klima- og miljødepartementet.

Sist endra:
25. august 2023

Fleire politiske dokument

Sjå alle
Politikk

Høyringssvar til forslag til endring i forskrift for straumstøtteordning for frivillige organisasjonar

Innspelet vart sendt til Kultur og likestillingsdepartementet 18. desember 2023. Kontaktperson: Christoffer Knagenhjelm. E-post: christoffer@ungdomslag.no. Mob. 48 00 48 17.

Politikk

Innspel til strategi for kulturfrivilligheit

Samla innspel frå Noregs Ungdomslag til ny strategi for frivilligheita. Innspelet vart sendt 31. januar 2023. Regjeringa sin nye strategi finn de her: Rom for deltakelse - regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025) - regjeringen.no

Politikk

Innspel til handlingsplan for deltaking i Kultur, idretts- og friluftsaktivitetar

Innspel frå Noregs Ungdomslag til regjeringa sitt arbeid med ny handlingsplan for deltaking i kultur, idretts- og friluftsaktivitetar. Innspelet vart sendt 20. desember 2023 til Kultur og likestillingsdepartementet. Kontaktperson: Christoffer Knagenhjelm, e-post: christoffer@ungdomslag.no Mob. 48 00 48 17.