Hopp til hovedinnhold
Nettmøte
 • Ungdomshus

Nettmøte: Hus og dugnad

Ungdomshus våre er viktige møteplasser for kultur, samhald og fritidstilbod. Men korleis ta best mogleg vare på huset?

 • Digitalt

Ungdomshusa våre er viktige møteplassar for kultur og fritidstilbod og ikkje minst er husa viktig for samhald og heimstadidentitet.

Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjerande ressurs for ungdomslaget ditt, og er heilt naudsynt for at medlemmene skal få eit godt aktivitetstilbod. Det er viktig at medlemmene i laget ser på dugnadsarbeidet som sosialt, gøy og frivillig. Da vil dugnadsarbeidet òg styrke det gode fellesskapet i laget.

I dette nettmøtet vil vi diskutere dugnad. Kva kan vi rekne som dugnad, korleis kan vi gjere dugnaden til noko kjekt og interessant for medlemmane? Og ikkje minst korleis verdisettar vi dugnad i søknadsarbeidet vårt?

I nettmøte vil det og bli gitt tips og råd til ulike tilskotsordningar, både når det gjeld bygningmessige tiltak og aktivitetar. Vi håper òg at samlinga kan bli ein god møteplass for å utveksle erfaringar om korleis det er å drive eit ungdomshus.

Nettmøte finn stad på den digitale møteplassen Teams og krev ikkje påmelding.

Fleire arrangement

Sjå alle
Nettmøte
 • Folkedans,
 • Levande kulturarv,
 • Bunad og handverk,
 • Ungdomshus,
 • Teater

Opent NU-kontor

 • 0
Dansefest
 • Folkedans

BUL Sarpsborg

Sommardans på Greåker

Greåker Folkets Hus, Revyveien 2, Greåker

 • 100
Møte
 • Folkedans

Nettverksmøte folkedans

Digitalt på Microsoft Teams