Hopp til hovedinnhold
Reportasje

Ei veke i musikalane si verd!

Mjøsspirene, eit nyoppretta ungdomslag utanfor Gjøvik i Innlandet, har i 2023 for første gong stått som arrangør av sommarmusikalskulen Musikalenes Verden.

Ungdommar i Mjøsspirene under musikaløvingUngdommar i Mjøsspirene under musikaløving

Ideen til Musikalenes Verden er det kunstnarisk leiar Heidi Harriet som står bak. Den kom etter erfaringar med å sjå barn og ungdom stå på ei scene utan å skikkeleg kunne det dei skulle gjere.

- Vi tek ungane på alvar, fortel Heidi. - Vi vil ikkje at nokon skal behøve å gå opp på ei scene og føle at dei ikkje kan det dei skal vise fram, legg ho til og fortel at dei er veldig opptekne av fellesskap og tryggleik.

tt

For dei som ikkje kjenner til Musikalenes Verden, så er det ei dryg veke med sommarskule for barn og ungdom. I år er yngste deltakar åtte år, medan eldste deltakar er 28. Den yngste gruppa, ministjernene, er rekordstor i år og mange av dei litt eldre deltakarane har vore med fleire gongar tidlegare. Det både lovar godt for rekrutteringa av nye deltakarar og er eit kvalitetsstempel på prosjektet.

Etter 19 år med sommarmusikalskule har dei som driv prosjektet sett ei god utvikling. Ikkje berre fyllar dei dei drygt 60 deltakarplassane, men nivået har auka.

- Det er mellom anna fordi vi jobbar så intenst og målretta gjennom ei heil veke, forklarar Heidi. - Både deltakarar og instruktørar hamnar i ei musikalboble der ein berre fokuserer på det ein skal lære og stenger resten av verda ute, legg ho til.

I tillegg er Heidi oppteken av at det skal vere høg kvalitet og profesjonalitet. Ikkje berre på instruktørane, men også på rammene rundt og sluttproduksjonen, som er eit musikalshow. Det betyr at det blir stilt krav til deltakarane om å vere kopla på og bruke veka si godt til å øve inn det dei skal kunne.

Fleire aktualitetar

Sjå alle