Hopp til hovedinnhold

Nettmøte: Dansetradisjonar frå Oslo

Knapt nokon stad i landet vårt har det vore dansa så mykje og ofte som nett i hovudstaden vår. På 1800-talet var dans ei viktig samværsform for alle samfunnsklasser, frå borgarane sine bygardar og herskapsseter til ålmugen sine mange dansehus aust i byen. På Christiania Tivoli var det rom for dei fleste av dei.

I møtet skal vi snakke om fleire av desse dansearenaene, kva dansar dei brukte og musikken som vart spelt til. Dansa alle dei same dansane, eller var det store skilnader dei sosiale klassane imellom? Skilte det seg mykje frå kva dei dansa på bygda? Kvar kom dei nye impulsane frå?
Vi vil også syne nokre danseeksempel på film og høyre litt på musikken som hørte til.

Les meir og meld deg på ved å trykke her.

Fleire aktualitetar

Sjå alle