Hopp til hovedinnhold

Ressursar

Blant ressursane våre finn du rettleiingar, malar og nyttige dokument som du kan bruke i arbeidet med lokallaget ditt.

Populære ressursar

Renovering av eit ungdomshusRenovering av eit ungdomshus
Rettleiing

Økonomi

Korleis søke tilskot?

Kva bør du tenke på når du skal søke om tilskot til aktivitetar eller prosjekt i laget ditt?

TT
Rettleiing

Momskompensasjon

Har laget driftskostnadar? Alle lokal- og fylkeslag i Noregs Ungdomslag kan sende søknad om momskompensasjon. Dette er støtte til frivillige organisasjonar som har hatt meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Rettleiingar

To personar tar imot betaling på dansefest, mange dansarar i bakgrunnTo personar tar imot betaling på dansefest, mange dansarar i bakgrunn
Rettleiing

Å drive lokallag

Det finst ikkje noko standardoppskrift på korleis ein kan og bør drive eit ungdomslag. Det viktigaste er at medlemmane alltid har siste ordet. Det er medlemmane som gjennom årsmøtet vedtek arbeidsprogram og budsjett, godkjenner årsmeldingar og rekneskap, fastset kva politiske standpunkt ungdomslaget skal ta, og som vel kven som skal styre laget.

TT
Rettleiing

Momskompensasjon

Har laget driftskostnadar? Alle lokal- og fylkeslag i Noregs Ungdomslag kan sende søknad om momskompensasjon. Dette er støtte til frivillige organisasjonar som har hatt meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Renovering av eit ungdomshusRenovering av eit ungdomshus
Rettleiing

Økonomi

Korleis søke tilskot?

Kva bør du tenke på når du skal søke om tilskot til aktivitetar eller prosjekt i laget ditt?

Tilskotsordningar

Utforsk dei ulike tilskotsordningane du kan søke på som medlem i NU.

Mal

Plakatmal

Plakatmalar vert lagt ut når grafisk profil for lokallag er klar.

Mal

Lov for lokallaget

Mønsterlovene er sist revidert på landsmøtet i Noregs Ungdomslag i 2012 og 2016.