Hopp til hovedinnhold

Rapportering på bruken Frifondtilskot utbetalt i 2022

Vi vil minne om at fristen for å rapportere på Frifond-tilskot utbetalt i 2022 er 1. desember.

Logo FrifondLogo Frifond

Vi vil minne om at fristen for å rapportere er 1. desember.

Lag som ikkje har sendt rapport seinast 1. desember må betale tilbake heile tiskotet. Desse laga vil bli fakturert 4.desember.

Rapport og rekneskapsskjema skal leverast gjennom Hypersys. Syner til tidlegare utsendt e-post.

Her ligg det ved døme på riktig utfylt rekneskapsskjema.

Klikk her for å lese meir om Frifond.

Fleire aktualitetar

Sjå alle