Hopp til hovedinnhold

Innlegg under Kulturhuskonferansen 2023

Er du nysgjerrig på kva som vart diskutert under Kulturhuskonferansen 2023?

Fredag:

Introduksjon til kulturhuskonferansen, ved Christoffer Knagenhjelm, Noregs Ungdomslag.

Regional plan i eit utviklingsperspektiv. Korleis kan vi løfte dei organisasjonseigde husa gjennom regionale planverk? Ved Åge Avedal, Vestland fylkeskommune.

Kultur bygger lokalsamfunn, ved Geir Holmen kultursjef Stad kommune.

Arbeid med å utvikle gode og eigna kulturlokale, ved Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge.

Kartlegging av kulturlokale i Norge. Ny innsikt i bruk og kvalitet på kulturrom, ved Marianne Ween, Kulturalliansen.

Huset i Bygda som nasjonalt kompetansesenter for organisasjonseigde kulturhus, ved Christoffer Knagenhjelm, Noregs Ungdomslag.

Minoritetar sine behov for trygge og inkluderande arenaer, ved Mona Frank, Organisasjonen FRI (forening for kjønns- og seksualitetsmangfold).

Universell utforming. Floskel eller verkelegheit? Ved Tomas Nesheim og Marte Sandanger, Norges Handikapforbund.

Bankstiftingar som samfunnsaktørar og medspelar til frivilligheita, ved Yngve Thorsen, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Korleis kan tilskuddsordningen Kulturrom legge til rette for grønnere investeringar i utstyr og lokaler og korleis kan den nye portalen kulturlokaler.no medverke til auka kompetanse på kommune og fylkesnivå? ved Karen Sofie Sørensen, Kulturrom.

Laurdag:

Presentasjon av Liland Ungdomslag, ved Gudrun Søreng, leiar av Liland Ungdomslag.

Fylkeskommunale tilskotsordningar, ved Åge Avedal, Vestland fylkeskommune.

Tilskotsordningar og korleis skrive gode søknadar, ved Christoffer Knagenhjelm og Ida Søderstrøm, Huset i Bygda.

Kva er Kulturminnefondet, kven kan søke og gode tips
til søknadsskrivinga?
Ved sakshandsamar Kristine Heitlo, Kulturminnefondet.

Kva er eigentleg universell utforming, og kva bør huseigar tenke på ved renovering av kulturhuset, ved Marte Sandanger, Handikapforbundet.

Inspirasjonsforedrag ved Kløvheim Ungdomslag. Kløvheim UL vart kåra til årets ungdomslag i 2023 og kjem for å fortelje om korleis dei skapar liv og røre i bygda, ved Henrik Fanebust, leiar av Kløvheim Ungdomslag.

Kulturhus og branntryggleik, ved Erlend Wangsholm og William Bernt Ekeli, Bergen Brannvesen.

Kulturhus og helse, miljø og sikkerheit (HMS), ved Christoffer Knagenhjelm. Huset i Bygda.

Aktuelt

Sjå alle