Noregs Ungdomslag

§ 1 Føremål: Noregs Ungdomslag skal gjennom folkelege kulturaktivitetar skape engasjement og levande lokalmiljø.

Noregs Ungdomslag (NU) vart skipa i 1896 og er ein kulturorganisasjon med omlag 14 000 medlemmer og 380 lag i heile Noreg. Ungdomslaga har eit stort mangfald av aktivitetar, og ingen lag er like. 

Visjonen vår er Levande lokalkultur.

Noregs Ungdomslag er ein leiande kulturorganisasjon i Noreg. Vi har eit ansvar for å ta vare på og stadig aktualisere den tradisjonelle folkekulturen. Dette gjer vi for å styrke lokalsamfunna over heile landet. Ved å styrke enkeltindividet gjennom å utøve tradisjonelle og nye kulturuttrykk og lære å organisere dette, styrker vi samtidig samfunnet og demokratiet.